Diapositiva 1

"PONÈNCIA"

DUES FUNCIONS PER UN SOL RAMAT
responen davant dels mateixos estímuls ambientals, però de dues maneres diferents

CONSTÀNCIA ESCRITA DEL TREBALL DELS GOSSOS RAMADERS

CONSTÀNCIA ESCRITA DEL TREBALL DELS GOSSOS RAMADERS

CONSTÀNCIA ESCRITA DEL TREBALL DELS GOSSOS RAMADERS

"“La caça del llop"

"Gravat extret del “Costumari..."

TRETS DIFERENCIALS DE LES RACES DE GOSSOS RAMADERS RESPECTE ALTRES RACES

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

RACES DE GOSSOS RAMADERS

EL GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS

SELECCIÓ DELS REPRODUCTORS

CRIA DELS CADELLS
instin i empremta

CRIA DELS CADELLS
el període crític

CRIA DELS CADELLS
creixement del cervell des del naixement

CRIA DELS CADELLS
naixement en el corral

CRIA DELS CADELLS
aparició de la conducta d’evitació del perill

CRIA DELS CADELLS
conductes predatories

MANEIG DELS GOSSOS RAMADERS
de cadell a gos adult


COLLARS DE PUNXES

L’EFICÀCIA DELS GOSSOS RAMADERS
reagrupament nocturn

L’EFICÀCIA DELS GOSSOS RAMADERS
reagrupament nocturn

ELS LÍMITS DELS GOSSOS RAMADERS

L’ACTITUD DELS GOSSOS RAMADERS ENVERS LA GENT ALIENA AL RAMAT
(massis del Queyras Juliol-Agost 2001)

INFORMACIÓ ALS EXCURSIONISTES
RÈTOLS A LA MUNTANYA EN CATALÀ, CASTELLÀ I FRANCÈS


INFORMACIÓ ALS EXCURSIONISTES
OPUSCLES EN CATALÀ, CASTELLÀ, FRANCÈS I ANGLÈS

BIBLIOGRAFIA

Diapositiva 38